Onderwijs met zorg samengesteld

Panda's

De groep 'Panda's' is een groep met leerlingen tussen de 7 t/m 12 jaar, die gemiddeld een hoger IQ hebben dan gebruikelijk is binnen het ZML onderwijs. Deze leerlingen hebben een gesignaleerde achterstand of beperking op meerdere ontwikkelingsgebieden, met een IQ veelal boven de 70. Kenmerkend is dat zij sociaal-emotioneel nog erg kwetsbaar zijn. Er is sprake van 'grote leerbaarheid'. Tussentijdse uitstroom is mogelijk naar het Speciaal Basisonderwijs en het Basisonderwijs, maar dan onder strikte begeleidingsvoorwaarden om teleurstellingen zoveel mogelijk te voorkomen. De uitstroombestemming zal zijn naar het PRO en/of VMBO+.