Onderwijs met zorg samengesteld

Bijen

De groep 'Bijen' is het vervolg op de groep 'Eenden'. De leeftijd van de leerlingen in deze groep varieert van 8 t/m 10 jaar. Ook leerlingen zonder de diagnose ASS kunnen op basis van hun onderwijs- en begeleidingsbehoeften in deze groep worden ondergebracht. In deze groep werken we met een individueel dagprogramma. Hierbij staan veiligheid, duidelijkheid en voorspelbaarheid centraal. Dit zijn voorwaarden om tot leren te komen. Naast de cognitieve vaardigheden werken we aan de bevordering van sociale vaardigheden en de zelfredzaamheid. Daarbij letten we op de individuele mogelijkheden en de interesses van de leerling. We gebruiken visuele ondersteuning om zo zelfredzaam mogelijk het onderwijs te kunnen volgen.