Onderwijs met zorg samengesteld

Eenden

De groep 'Eenden' is de groep waarin jonge kinderen met autisme (ASS) kunnen starten. De leeftijd varieert van 4 tot en met 7 jaar. De dag begint gezamenlijk (welke dag is het vandaag, de namen van de medeleerlingen, de juffen die in de klas zijn en globaal de bijzonderheden van die dag), vervolgens heeft ieder kind een individueel dagprogramma dat aangeven wordt met behulp van pictogrammen. Er is veel aandacht voor het aanleren van basisvaardigheden en spel, maar ook communicatie is een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor gebruiken we ondersteunende middelen, zoals pictogrammen en gebaren. De samenwerking met de logopedisten van de school vormt een belangrijk onderdeel.